ABR Polis

Bij bouw of verbouwwerken is het in vele gevallen aan te raden een ABR polis af te sluiten.
Deze polis beschermt de bouwheer, aannemer en onderaannemers tegen verliezen door diefstal en/of schade aan de nieuwbouw- of verbouwingswerken
alsook de schade aan derden veroorzaakt door deze werken.

De ABR polis is de perfecte uitbreiding op de individuele polissen die elke partij heeft afgesloten. Zoals: brandverzekering, BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.