Bestuurdersverzekering

Bij de wettelijke verplichte burgerlijke aansprakelijkheid auto zijn alle lichamelijke letsels van de tegenpartij(en) en de inzittenden gedekt, behalve deze van de chauffeur.

Wanneer u al bestuurder dus een ongeval in fout veroorzaakt en gewond geraakt zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid en de eventuele andere kosten hieraan verbonden voor uw eigen rekening.

De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor ongevallen waarbij u als bestuurder gewond raakte. Ongeacht of u nu in fout bent of niet.