Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering bij uitbating van bepaalde publiektoegankelijke ruimtes zoals: restaurants, hotels, cafés, cinemazalen, sportzalen, scholen,…

Als uitbater kunt u door het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor geleden lichamelijke en materiële letsels bij schade veroorzaakt door brand en ontploffing.