Persoonlijke Ongevallen

Een persoonlijke ongevallenverzekering is een alternatief als arbeidsongevallenverzekering voor diegene die niet onderworpen zijn aan deze wetgeving. Met andere woorden deze polis komt tussen voor de zaakvoerders en zelfstandigen bij ongevallen zowel tijdens het werk als in het privé leven alsook onderweg van en naar klanten.

Om te kunnen spreken over een persoonlijk ongeval moeten volgende aspecten aanwezig zijn:

  • er moet sprake zijn van een ongeval, of een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak te vinden is buiten het lichaam van het slachtoffer
  • er dient een letsel te zijn ten gevolge van dit ongeval

Standaard wordt dergelijke polis als volgt opgebouwd:

  • een vergoeding bij blijvende invaliditeit
  • een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • een kapitaal overlijden
  • een vergoeding van medische kosten